Några av de märkligaste organismerna i skogen inordnar vi bland svamparna och lavarna.

Svampen Vargmjölk i  granridån mellan åkern och Gånglåten.

Allélav på lönn i allén - grön i väta.

Cinnoberticka på hägg.

Skriftlav på hassel.

Haröra

Lavbukett på aspstam - dagglav, vägglav, brosklav

Trollskägg

Svavelticka på ek.

Sällsynt gäst - scharlakansröd vårskål

Violticka på död ved.

Bokdyna - en svamp på död bok.

Rostsvamp på sykomorlönnblad.

Slemsvamp på död björk.

Stubbhorn

Svampmycel - rhizom - mellan ved och bark på död stam.

Svart trumpetsvamp

Svavelticka på körsbär.

Scharlakansröd vårskål

Gullros på död bok.

Brosklav på grova lövträd.                         

Vägglav