Bokskogen ovanför Strömsbergs gård planterades förmodligen i slutet av 1800-talet, och då som en pendang till bokträden i herrgårdsparken. Boken blir uppåt 150 år i bestånd och kan nå upp till 300-400 år, så de silvergrå stammarna bör kunna stå upprätt under åtskilliga år framöver.


Större delen av den övriga skogen består av blandlövskog med djupa bäckraviner. Här var det öppen betesmark ännu vid mitten av 1900-talet.


Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vi inleder med ett knippe bilder från bokskogen, tagna vid olika årstider.

Porlande vatten i bäckravinen.

Levande död ved.

Spännande vildmark ovanför Bommeråsgärdet...

Gölen i övre skogen, öster om Bommeråsgärdet.

En kvarvarande hagmark vid Skålabro med utsikt mot Ekobyn.

Blandskog med bok, ek, asp, gran, rönn, björk.

Maffiga hasselbuketter i Strömsbergsbäckens ravin.

Grillplats vid Bommeråsgärdet.

Skogen är bästa lekplatsen.

Naturnära kojbygge i lilla bokdungen.

Klibbalskog norr om Ekobyn.

Frodig naturskog längs Kärleksstigen.

Grön tunnel i Himlabacken.

Kärleksstigen genom Per-hygget.

Ravinen söder om maskinfirman.

Skogsrum - glänta med sittstock.

Stigen upp till Rävakullen.

Nej, inte Borneo - utan Strömsberg!

Död ved öster om aspet.

... och i Mulleravinen.

Samma göl i juli - nästan uttorkad.

Kostigen under hasselvalv.

Vårblommande körsbär och hägg.

Hassel och björk.

Utsikt från bokskogen.

Efter stormen Per.

En glänta i regnskogen kanske - njae i Strömsbergsskogen.

Grävlingsstig i skogen norr om Kärleksstigen.

Hassel - björkskog längs Kostigen.

Vilt och äventyrligt efter stormen Per, öster om Bommeråsgärdet.

Ravinen uppströms Mulleängen.

Stig som tunnel genom höstgrönskan.

Vitsippor som marktäckare.

Vårens vitsippsbackar i motljus - som gles nyfallen snö över den späda grönskan.