"Det finns inget så levande som ett dött träd i skogen."

Det finns gott om död ved i Strömsbergsskogen. Men ur den döda materian spirar livet!

Gullkrös på dött vildkörsbärsträd.

Violticka på död ved.

I bokskogen finns det död ved för svampen gullkrös att kalasa på.

En död sälg på Kärleksstigen har blivit hackspettsskafferi.

Violticka på död aspstam.

Gullkrös på död bok

En fallen bjässe under mossans gröna svepning.

Den sharlakansröda vårskålen trivs gott på den multnade barken.

Fnösktickor på död ved.

Bokdyna - en svamp på död bok.                                                                          Slemsvamp på död bok.

Svampmycel - rhizóm - mellan ved och bark på död stam.                                    Svampmycel - rhizóm - på död sälg.

Ny rönn växer upp ur den gamla döda.