Välkommen till

Strömsbergsföreningen


Vi engagerar oss för:


* Naturreservatet Strömsberg


* Kulturmiljön kring Strömsbergs gård


* Samhällsfrågor rörande

Ljungarums kyrkby

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Besök även föreningens andra hemsida www.stromsbergsskogen.se som innehåller material kopplat till ett stort antal platser i strömsbergsskogen. Platser som försågs med informationsskyltar under 2018. Här får du tips att planera och genomföra egna "temapromenader" i skogen och kring Strömsbergs gård.Gå även in på Strömsbergsföreningens öppna Facebooksida. Som medlem kan du göra inlägg med foto och text.

Levande Strömsberg


Strömsbergs naturreservat är en fantastisk plats nära staden. Här får människor ro och inspiration. Nu är skogen full av besökare. Aldrig någonsin har så många besökare fått uppleva detta som under pandemin.


Samtidigt är det svårt för kultur och föreningsliv när sammankomster begränsas och arrangemang ställs in. Många isoleras och saknar gemenskapen med andra. Detta vill vi ändra på!


Strömsbergsföreningen planerar att i början av september 2021 (Obs! senarelagt) arrangera Levande Strömsberg, ett arrangemang där besökare i skogen får uppleva en levande skog. Samtidigt kan besökarna vid olika stationer ute i skogen äntligen lyssna på levande musik, äntligen se livs levande teater och äntligen skapa tillsammans – ett tema varje lördag.


Detta är ett arrangemang där vi äntligen får bryta vår isolering, vandra runt i skogen på ett coronsäkert sätt, ute i friska luften. Och samtidigt låta oss beröras och engageras.


Strömsbergsföreningen vill på detta sätt ge alla besökare möjligheten att visa vår samhörighet med naturen och varandra. Vi tror vi alla behöver det. Ett ljus i mörkret. En julklapp till alla Jönköpingsbor.


Välkomna till ett Levande Strömsberg!

Strömsbergsskogen i vitsippans tid. För ytterligare bild- och ljudillustration - klicka på denna länk.


Alléerna och almarna på Ljungarum

 


Strömsbergsföreningen anser att döda eller av almsjuka konstaterat smittade almar skall sågas ned och skickas för destruering omedelbart för att skydda förmodat friska almar i omgivningen. Särskilt gäller detta de döda almarna i den övre delen av Strömsbergsallén, som idag dessutom utgör en säkerhetsrisk.

 

Vi anser också att förmodat friska almar i vår närmiljö ska vaccineras, så att åtminstone några få almar kanske kan undgå den utrotning som hotar almarna i Sverige.

 

Tyvärr har tekniska kontoret i Jönköpings kommun valt att gå en annan väg.

 

Detta är bakgrunden:

 

Almarna har dött på grund av en svampsjukdom som sprids av en insekt, almsplintborren. Detta har gjort att almarna i Sverige finns på den så kallade rödlistans värsta kategori, akut hotad. Nästa steg är att almen betecknas som utdöd i Sverige.

 

När en alm drabbats av almsjuka finns ingen räddning. Det bästa sättet att skydda eventuellt kvarvarande almar är att ta bort de sjuka träden omedelbart. Friska almar däremot kan vaccineras för att klara sig mot almsjukan.

 

Hur ser man om en alm drabbats av almsjuka? Ett vanligt symptom är att grenar gulnar redan på sommaren. Men grenar kan gulna av andra orsaker, till exempel torkstress. För att vara mer säker att det verkligen är almsjuka kan man skicka misstänkta grenar på laboratorieanalys. Ytterligare ett annat sätt är att ta misstänkta grenar och klippa av grenen. I brottytan syns tydliga svarta ringar om trädet är drabbat.

 

Under hösten 2019 fick Strömsbergsföreningen information att Jönköpings kommun bedömt 4 almar i övre delen av Strömsbergsallén drabbats av almsjuka. Kommunen hade gjort sin bedömning endast genom att konstatera grenar med gula löv hos förmodat drabbade almar. Länsstyrelsen hade beviljat tillstånd för avverkningen av almarna. I föreningen ville vi vara säkra på att alla de utpekade almarna verkligen var smittade, eftersom vi inte såg de gulnande löv kommunen hänvisade till. För att förhindra att kommunen avverkade utan säkra bevis överklagade vi länsstyrelsens beslut till Mark- och mijödomstolen (MMD). Därefter skickade vi prover på almarna på labbtest och undersökte också almarna genom att kontrollera snittytorna på förmodat sjuka almar. Det visade sig att några av almarna var förmodat friska och några var sjuka vid denna tidpunkt. Vi kompletterade vår överklagan med att föreningen inte motsätter sig avverkning av konstaterat sjuka almar. Redan i februari 2020 föreslog också föreningen att kommunen skulle vaccinera de då förmodat friska almarna.

 

Tyvärr ansåg kommunen att en vaccination inte kunde komma ifråga av de förmodat friska almarna.

 

Den 24 juni gav MMD föreningen rätt i vår överklagan. För att få tillstånd att avverka räcker det inte det att bedöma almsjuka genom observation av några grenar med gula löv under sommaren. Kommunens tillstånd att avverka de begärda almarna drogs tillbaka.

 


Döda almar i Strömsbergsallén.


Under sommaren 2020 kunde vi konstatera att alla de fyra almarna som överklagats visat symptom på almsjuka. Vi skrev till kommunen och begärda att de skulle avverkas skyndsamt för att förhindra vidare smittspridning.

 

Tyvärr beslöt kommunen att låta de 4 nu döda almarna stå kvar längst upp i Strömsbergsallén. Istället överklagade kommunen den 8 juli MMDs beslut till nästa instans (mark- och miljööverdomstolen) och begärde att få tillstånd att avverka förmodat sjuka almar utan vetenskapliga bevis.

 

Den 30 oktober fick föreningen kännedom att kommunen beslutat avverka de sista kvarvarande 5 almarna i Strömsbergsallén. Tyvärr hade almsjukan spritt sig under sommaren även till dessa almar. Möjligen kan en alm fortfarande vara frisk.

 

Föreningen har aldrig motsatt sig avverkning av sjuka almar, tvärtom har vi vid flera tillfällen uppmanat kommunen att ta ner konstaterat sjuka träd. Detta har inte hänt och föreningen befarar att smittade almar som fått stå kvar medverkat till att almsjukan spridit sig bland kvarvarande almar.

 

Föreningen anser också de smittade almarna över tid kan vara en säkerhetsrisk. I kommunens nya begäran om avverkning av de sista kvarvarande 5 almarna i Strömsbergsallén anges säkerhetsrisken som ett argument vid sidan av förmodad almsjuka. Därför blir det märkligt att kommunen inte agerar på föreningens uppmaning att ta ner de först drabbade träden längst upp i allén. Dessa utgör som föreningen ser det en mer akut säkerhetsrisk.

 

Föreningen har under flera tillfällen efterfrågat möten med ansvariga tjänstemän på tekniska kontoret för att diskutera hur vi tillsammans kan skydda och bevara Strömsbergsallén och allén vid Herkulesvägen. Tyvärr har inte tjänstemännen velat tala med oss.

 

Föreningen är alltid villig att tala med tjänstemännen på tekniska kontoret. Vi kan tycka olika, men där vi har en samsyn borde vi kunna samarbeta. 

 

Lars Hartvigson

ordförande

Tyvärr

Ingen julmarknad

i år!

Julens klockor får i år ringa in högtiden utan Strömsbergsföreningens medverkan. Anledningen är förstås Coronapandemin som sätter käppar i hjulet. Därmed avbryts en tradition som rullat på under 25 år - ett kvarts sekel! Som det nu ser vågar vi inte heller lova något för nästa år, 2021. Men givetvis hoppas vi någon gång kunna återkomma med Lucia, tomte och välfyllda marknadsbord...


Klicka gärna här för att ta del av ett fotogalleri från tidigare års marknader.

Ljungarumsbor - vi kan hjälpas åt i Coronakrisen!

Bästa medlemmar i och sympatisörer till Strömsbergsföreningen!

 

Vi som bor i stadsdelen Ljungarum kommer troligen, liksom många andra runt om i Sverige, att se en ökning av antalet sjuka på grund av COVID-19. Vi i Strömsbergsföreningen är många, mer än 200 hushåll på Ljungarum som är medlemmar och många fler stödjer vårt arbete.

 

Strömsbergsföreningen vill bidra till att de över 70 år som finns i karantän, eller de sjuka som har svårighet att handla mat, ska få hjälp med detta. 

 

Är du medlem eller stödjer oss på annat sätt och kan handla åt någon i din närhet - anmäla dig till vår epost info@stromsbergsforeningen.se. Du finns då med i vår handlargrupp, som ställer upp för dem som behöver hjälp om det behövs. 

 

Är du över 70 år, är i frivillig karantän och inte har någon som kan hjälpa dig eller är sjuk, hör av dig till oss på info@stromsbergsforeningen.se eller ring på 0705-187501. Vi kommer att göra vårt bästa att se till att någon i vår handlargrupp eller andra aktiva via Frivilligcentralen vid Jönköpings kommun tar kontakt med dig.

 

Inköparen handlar önskad mat, lägger kvittot i kassen och placerar den utanför din dörr. På så vis undviks närkontakt med dig. Betalning kan lämpligen ske via Swish eller kontanter. Via Frivilligcentralens nätverk finns också möjlighet till betalning via faktura. Välj vad som passar bäst för dig.

 

Vi i Strömsbergsföreningen kommer att koordinera föreningens handlargrupp. Vårt initiativ är förstås beroende av att vi får anmälningar till vår handlargrupp. Tillsammans kan vi öka tryggheten för de mest utsatta.

 

Lars Hartvigson

Ordförande

Årsmöte inställt!


Bästa medlemmar i Strömsbergsföreningen,


vi måste tyvärr skjuta vårt annonserade årsmöte den 31 mars på framtiden. Situationen med COVID-19 och rekommendationer från myndigheterna gör att vi tyvärr måste fatta detta beslut. Vi hoppas så klart att vi kan återkomma inom en snar framtid med ett nytt datum.


Lars Hartvigson

ordförande

Sagaholmshögen fanns på platsen för Svevias anläggning vid södra delen av nuvarande Herkulesvägen. Här till vänster på foto från 1927. I början av 1970-talet krävde samhällets utveckling att högen schaktades bort. Och det var då som det verkligt intressanta innehållet i högen avslöjades...

Välkommen att delta i

Språkcafé

på S:t Olofsgården


*OBS! Språkcaféet INSTÄLLT

tills vidare pga Corona!

Håll utkik här och på Facebook

för vidare information!


Som tidigare meddelats i detta forum har Strömsbergsföreningen under det gångna året varit verksam i planeringen för att göra de nyinflyttade på Igelkottsvägen (flyktingar med uppehållstillstånd) hemmastadda i närmiljön. Detta i samverkan med Jönköpings kommun, Svenska kyrkan och IF Haga. Efter ett par välkomstträffar och rundvandringar på Strömsbergsområdet är det nu dags att gå vidare med Språkcafé i S:t Olofsgården. Initialt handlar det om fyra tisdagar kl. 18 - 19 följande datum:


25 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april (*


På Språkcaféet kan du vara med och prata och lyssna och möta nya vänner. Vi bjuder på enkelt fika. Barnen har möjlighet att leka tillsammans i idrottshallen. Vi som håller i det hela är Svenska kyrkan, IF Haga och Strömsbergsföreningen.


Välkommen att anmäla ditt intresse att delta med ett mejl till info@stromsbergsforeningen.se. Ange vilka av ovanstående caféträffar som du kan närvara.


Lilla Mulleplatsen

Nytt utflyktsställe i skogen


Med träget arbete av herrarna Ralf, Mats och Tony, och bistånd i form av material från kommunen, har en ny grill- och viloplats med bänkar och eldstad tillskapats i närområdet. Närmare bestämt i skogspartiet norr om Ekobyn. Du hittar bekvämt dit via stigen som går ner i slänten från cykelvägen vid Ärtlandet/kraftledningsgatan.


Våren verkar vara i antågande. Perfekt för en tidig picknick i vår fagra natur.

För 25:e året i rad!


Strömsbergs Julmarknad


Lördagen närmast före Lucia - som traditionen bjuder - den 7 december 2019 var det dags för den 25:e julmarknaden vid Strömsbergs gård.


Strömsbergsföreningens funktionärer hade i vanlig ordning jobbat hårt för att ställa iordning marknadsbord och scen inne i och utanför det timrade sädesmagasinet från 1860. Cirka 35 hantverkare ställde ut sina fina alster, och besökare slöt upp från när och fjärran. Från scenen hördes ljusa barnröster och sprittande dragspelstoner. Tomten bjöd in barnen att lämna önskelistor, Chokladhjulet snurrade, glöggen puttrade över elden, Bullens pilsnerkorv mättade och vädret var precis som man kunde önska: Uppehåll, spridda solglimtar och obetydlig vind.


Här ses ett knippe bilder från julmarknaden. En tradition som vi hoppas ska kunna leva vidare under kommande år.
Äppelbladet vid Igelkottsvägen


Några bilder från en mycket lyckad träff med nyinflyttade Ljungarumsbor (invandrare med uppehållstillstånd) på S.t Olofsgården den 23 november 2019.

Åke Svensson, Haga IF, värvar hugade fotbollsspelare - och faktiskt med gott resultat, verkar det som.


Martha Wägeus, Strömsbergsföreningen, presenterar stadsdelen med omgivningar och förklarar bl.a. att det inte finns farliga vargar och björnar i skogen.

Träffen avslutades med en guidad vandring runt gårdsområdet och dammen.

Sammanfattningsvis ett givande möte med våra nya grannar som gärna vill lära känna sin omgivning och förkovra sig i svenska språket.

Äppelbladet 3 vid Igelkottsvägen.

Inflyttning pågår.

Utflykt till Allmogegården i Tolarp

 

Strömsbergsföreningens utflykt till Tolarp i närheten av Skärstad den 17 augusti 2019 lockade ett 25-tal deltagare.

 

Jorden ska brukas av alla…

På Allmogegården Tolarp har jorden brukats under århundraden. Under 1950-talet blev gården olönsam i och med olika jordbruksreformer. Gamla ekar avverkades. Gran planterades på ängarna där kor och hästar betat samt där säd och rotfrukter odlats.

 

Nu har Maria och Bengt, vilka driver lantbruket, under årtionden arbetat med att återställa gården som den såg ut före 1950-talet. Det är viktigt för dem att bruka gården på ett hållbart sätt. De berättar under Strömsbergsföreningens studiebesök att det går att leva på de grödor som en liten gård kan bidra med. 75 procent av all världens livsmedel kommer de från de små jordbruken, berättar Maria. Nu odlas gamla sädesorter som t ex midsommarråg, rot- och grönsaker. På gården finns även kor, hästar, får, grisar, höns, ankor, bin och en sällskapliga gårdshunden Zita samt katter.

 

För att föra kunskaperna vidare tar man emot volontärer och har ett samarbete med Mullsjö Folkhögskolas ettåriga Småbrukarlinje - Självhushållning och hållbar livsstil. Fokus är inriktat på livskvalité och en livsstil som är hållbar. På gården har det funnits volontärer från bl a Australien. Runt 20 volontärer finns alltid på gården och de stannar minst en månad.

 

Varje volontär eller studerande från folkhögskolan har en egen kolonilott där man får tillfälle att omsätta sina kunskaper i att odla rotfrukter och grönsaker.

 

Som stadsbo blir man lite avundsjuk. Här sitter man och bläddrar i livsmedelsaffärernas reklamblad med utbud av matvaror.  På Allmogegården i Tolarp finns alla livsmedel som behövs för att vara självförsörjande. Det som måste köpas är kaffe och salt.

 

Studiebesöket på Allmogegården var mycket givande. Bengt, Maria och volontären Mattias är fantastiska med att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

 

Utflykten avslutades med fika på Flättinge Gårdscafé i Skärstad. Tre systrar driver sedan några år ett café på familjegården. Ett trevligt näringsställe som vi gärna rekommenderar.

 

Här finns mera om Allmogegården i Tolarp;

http://www.allmogegarden.se

 

Allmogegården ligger vackert i ett kuperat landskap. Hur verksamheten bedrivs fick utflyktsdeltagarna veta under den intressanta guidningen. Nedan ett smakprov på de odlade grödorna och gårdens fyrbenta innebyggare.

En ny broschyr med karta och förslag på "temapromenader" har tagits fram i samarbete mellan Strömsbergsföreningen och kommunen.


Till vänster och höger: Föreningens ordförande Lars Hartvigson respektive

kommunekolog Dag Fredriksson i berättartagen.Årsmöte 2019


Något årsmöte har tyvärr inte kommit till stånd år 2020 pga rådande pandemirestriktioner. Vi hoppas givetvis på att situationen ska klarna såpass att det blir möjligt att fastställa ett datum för mötet. Tills vidare får vi hålla till godo med några glimtar från årsmötet 2019.


Några bilder från Strömsbergsföreningens årsmöte i S:t Olofsgården den 27 mars 2019. De närvarande medlemmarna fick en presentation av det gångna årets aktiviteter, som bl.a. har bestått av en uppskyltning av 26 intressanta platser i Strömsbergsterrängen. Dessa har indelats utifrån tre teman: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför. Nya kartor och informationsbroschyrer har tagits fram.


Lars Hartvigson omvaldes som föreningens ordförande. Till styrelseledamöter i två år omvaldes Per Bergström, Mats Ottosson och Anders Wredenberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Ingrid Boberg.


Inbjuden gäst på årsmötet var kommunekolog Dag Fredriksson, som informerade om den nya skötselplanen för naturreservatet Strömsberg. En plan som fastställdes av kommunfullmäktige strax före jul 2018. Därmed var ett mångårigt arbete till ända, och äntligen har naturreservatet fått en skötselplan som förbjuder skogsbruk, och skyddar skogens natur- och friluftsvärden!


Och som traditionen bjuder fick årsmötesbesökarna festa på kaffe med ostkaka!

Håll koll på uppdateringar!


Innehållet på hemsidan med olika underavdelningar uppdateras med nytillkomna bilder och annan information. Det kan alltså vara läge att då och då titta igenom sidorna för att upptäcka nytt intressant material. Här visar vi två bilder från tidigt 1970-tal som vi fått från Gunnar Roos. Dörren till det för länge sedan rivna mejeriet vid Strömsbergs gård (kan vara från mitten av 1700-talet) och utsikten från bokskogen mot kyrkskolan och den f.d. lärarbostaden. Mer information om bilderna finns på undersidan Bildgalleri/lokalhistoria/Strömsbergs gård.

Det har hänt saker i och vid Strömsbergsdammen...


... på vintern 2019! Dammen har sedan den omfattande muddringen 2007 blivit alltmer igenfylld av slam från de båda tillflödena. En tråkig utveckling som nu åtgärdas genom en ny muddring som kommunen kom igång med i slutet av januari. Det gäller "kanalen" öster om den vassbevuxna ön, och området norr om bron. Bilden till höger visar de igenslammade partierna, fotograferade från bron, sedan vattenståndet i dammen sänktes hösten 2018.

Huset på västra sidan av dammfästet, den s.k. statarbyggnaden, revs 2019. Ett nytt hus, i större format men i övrigt likt det gamla, har därefter kommit på plats.

På vårvintern 2019 kunde Strömsbergsdammens befjädrade invånare liksom flanerande ljungarumsbor glädja sig åt en nymuddrad damm. Här fotograferad från den lilla sandstranden. De upptagna massorna, som finns utlagda öster och söder om dammen, ser lite tråkiga ut men kommer snart att grönska.

Du har säkert sett dem...

... om du varit ute i Strömsbergsskogen det senaste året, de uppsatta skyltarna i skogen och i gårdsmiljön som informerar om intressanta platser i naturen och/eller om områdets historia. Det var under våren 2018 som föreningen tillverkade dessa skyltar, totalt 26 stycken, och satte dem på plats. Platserna har valts ut med avseende på tre olika tema: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför. På skyltarna finns QR-koder som länkar till webbsidan stromsbergsskogen.se som ger ytterligare information. Med de röda och gula vandringslederna som bas kan olika temapromenader i skogen komponeras.


T.v.: Mats Ottosson, Ralf Eriksson och Per Bergström vid skylten som markerar skogens största lind.


T.h.: Skylten som visar vägen till "Runtombranten". I bakgrunden ser vi en rad aspar som en gång i tiden planterades för att bli tändstickor.

Håll koll på uppdateringar!


Hemsidan upptateras då och då med text och bildmaterial på de olika undersidorna. Det kan vara läge att ibland titta igenom sidorna, även om du besökt dem tidigare.Våra återkommande offentliga aktiviteter

1

2

3

Julmarknad

Lördagen före Lucia varje år anordnar vi gammaldags julmarknad vid Strömsbergs gård i södra Jönköping


Vandringar och utflykter

Vi anordnar vandringar bl a i vår unika skog Strömsbergsskogen. Se information på vår hemsida och våra anslagstavlor om kommande aktiviteter.

Arbetsdagar

Ett par lördagförmiddagar per år har vi arbetsdagar för att förbättra ljungarumsbornas närmiljö. Vi välkomnar självklart alla intresserade att hjälpa till.

Verksamheten bedrivs med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.