Från lantlig kyrkby till stadsdel i Jönköpings utkant


På 1200-talet byggdes Ljungarums kyrka några kilometer söder om Jönköpings stad. Under århundraden bredde landsbygden ut sig med kuperad skogsmark, torp och åkrar, kyrkan på sin flacka kulle "mitt i byn" och Strömsbergs herrgård strax nedanför de lövskogsbeklädda höjderna mot öster. På 1930-talet byggdes ett flygfält i norr, och vid samma tid påbörjades villabebyggelsen på åkrarna vid torpet Backen. Mot slutet av 1900-talet växte ytterligare bostadsområden fram, och industrier m.fl. verksamheter och vägdragningar förändrade landskapsbilden totalt. Men ännu på 2000-talet finns odlingslandskapet kvar öster om Strömsbergsbäcken liksom gårdsmiljön kring Strömsbergs gård. Och det är nära till naturen i öster - numera Strömsbergsskogens naturreservat.


På länkarna ovan och nedan har vi samlat bilder och annan dokumentation som berättar om Ljungarumsområdets historia.

Strömsbergsallén från Yttre Ljungarumsvägen 1976...

...och 2010

1960-talets Ljungarum på Youtube


Jönköpingsbandet The Raccoon Twins* har i en musikvideo, släppt på Youtube hösten 2016, skapat en mycket speciell hyllning till det Ljungarum som fanns för 50 år sedan. Låten "Last ride with Heather (Summer of 1966)" Kan ses som en road movie, där vi med början vid "The Red Pole" gör en resa utmed Yttre Ljungarumsvägen i tiden strax innan de stora förändringarna av landskapet tog vid. Inte minst intressant är att resan illustreras av flera fotografier tagna av Ingvar Abrahamsson som levt större av sitt liv vid Strömsbergs gård. (Se även undersidan Ett försvunnet landskap.)


Några av Ingvars bilder finns även med på musikvideon "The concrete bloom in the fields" som handlar om byggandet av Råslätt (fast nybyggnadsbilderna har hämtats från Stockholm.)


*) The Raccoon Twins består av nyligen bortgångne Claes Idéhn (musik, sång), Magnus Heidenborn (text) och Pelle Tellbom (bas).