Vår verksamhet

Naturreservatet Strömsberg bildades 1996 efter 11 års hårt arbete och opinionsbildning av Strömsbergsföreningen

Strömsbergdammen restaurerades av Strömsbergsföreningen i samarbete med Jönköpings kommun 2007

Engagerade för en

god livsmiljö

Strömsbergsföreningen är en förening aktiv och engagerad i den sydöstra delen av Jönköping i och runt stadsdelen Ljungarum.

Föreningen är aktiv i närmiljöfrågor. Vi ger regelbundet synpunkter till beslutsfattande organ i frågor som rör vår närmiljö.

Vi arbetar med utveckling och i viss mån skötsel av naturreservatet Strömsberg. Vi har anlagt motionsspår, rastplatser, håller ängar och hagar öppna och arbetar med den nya skötselplanen för naturreservatet.

Vi ser natur- och kulturmiljön runt Strömsbergs gård som unik och värdefull för alla kommuninvånare. Vi har restaurerat Strömsbergsdammen i samarbete med Tekniska kontoret på Jönköpings kommun. Vi har anlagt tidsenligt belysning på Strömsbergs gård i samverkan med Jönköpings energi.

Genom stiftelsen Strömsbergs trädgårdar, som bildades av föreningen 2005, stöttar föreningen återuppbyggnaden av en trädgård på Strömsbergs gård.

Vi ordnar ett flertal vandringar i närmiljön och arrangerar varje år en gammaldags julmarknad i den vackra kulturmiljön på Strömsbergs gård.

Via länkarna ovan och nedan kan du läsa mer om vår verksamhet.

Välkommen att läsa vidare!