Vår historia och organisation

Strömsbergsföreningen bildades 1985 som ett resultat av det engagemang som ett stort antal boende på Ljungarum hade mot Jönköpings kommuns planer på genomföra skogliga åtgärder i Strömsbergssskogen.


Redan 1981 informerades om dessa planer, som initialt handlade om att hugga ner stora delar av skogen och återplantera med gran. Detta ändrades sedan och istället skulle ek planteras.


Ljungarumsborna, såväl de som sedan länge bott i stadsdelen, liksom dem som flyttade in i anslutning till den kraftiga utbyggnaden på Ljungarum under 1980-talet, använde Strömsbergsskogen som sin friluftsskog. Åtgärder, som de som föreslogs av Jönköpings kommun, skulle allvarligt försämra möjligheterna att använda skogen som tidigare.


Därför protesterade Ljungarumsborna kraftigt, med insändare och namninsamlingar och 1985 bildades Strömsbergsföreningen med sitt huvudsakliga mål att rädda Strömsbergsskogen från avverkning.


Idag har föreningen mer än 200 medlemshushåll bland de boende på Ljungarum. Det stora antalet medlemmar gör föreningen till en stark röst för att bevaka och påverka i frågor som är viktiga för de boende på Ljungarum.


Styrelsen består av medlemmar från olika delar av stadsdelen och är organiserad i olika arbetsgrupper. Vi har grupper som arbetar med natur-och kulturmiljön på Strömsbergs gård, inklusive skötseln av Strömsbergsdammen, en grupp som arbetar med den årliga julmarknaden och ytterligare en grupp som arbetar med naturreservatet Strömsberg.


Vill du engagera dig i föreningens arbete är du varmt välkommen. Vi har plats alla som vill engagera sig.


Länk till föreningens stadgar.

Om föreningen

Våra återkommande offentliga aktiviteter

1

2

3

4

Julmarknad

Lördagen närmast före Lucia varje år anordnar vi gammaldags julmarknad vid det gamla sädesmagasinet på Strömsbergs gård i södra Jönköping


Vandringar och utflykter

Vi anordnar vandringar bl a i vår unika skog Strömsbergsskogen. Se annonser på hemsidan och vid våra anslagstavlor för information kring kommande aktiviter.

Arbetsdagar

Ett par lördagförmiddagar per år har vi arbetsdagar för att förbättra ljungarumsbornas närmiljö. Vi välkomnar självklart alla intresserade att hjälpa till.

  Kameliavisning

Vid nyåret ungefär blommar kameliaträdet i herrgårdens växthus, och vi är med och visar det under några eftermiddagar som annonseras i lokalpressen.

Envetet arbete i sann småländsk anda gav Strömsbergsföreningen hedrande Linnépris

Strömsbergsföreningens ordförande Lars Hartvigson vid prisutdelningen på länsmuseet.Strömsbergsföreningen tilldelades den 19 november 2016 Smålands Akademis och Södra Skogsägarnas Linnépris för sitt arbete med att skydda och bevara Strömsbergsskogen.


Prisutdelningen ägde rum under högtidliga former på länsmuseet och i Kristine kyrka och avslutades med middag på länsresidenset. Priset ger föreningen ett tillskott i kassan på 30 000 kronor.


Av det medföljande diplomet framgår att priset tilldelas föreningen för "en omfattande folkbildande gärning, som på ett engagerat och lustfyllt sätt levandegjort jordens tidigaste historia och samtidigt tydliggjort människans del i och ansvar för natur och miljö". Den närmare motiveringen till varför Strömsbergsföreningen gjort sig förtjänt av utmärkelsen lyder: ”Genom idogt och envetet arbete i sann småländsk anda har Strömsbergsföreningen räddat ett av södra Sveriges största sammanhängande lövskogsområden. Idag är Strömsbergsskogen ett av Jönköpingsbornas käraste utflyktsmål”.


- Vi är naturligtvis stolta över denna uppmärksamhet, säger föreningens ordförande Lars Hartvigson. Arbetet med att skydda och bevara skogen är på intet sätt avslutat. Just nu arbetar vi tillsammans med Jönköpings kommun med skogens nya skötselplan, som vi hoppas på sikt ska säkerställa skogens alla värden också för kommande generationer.


Via länkar kan du ta del av Akademins sekreterare och innehavare av stol nr 17, Erik Lindfelts tal vid prisutdelningen, samt Lars Hartvigsons tacktal.