Vårens vitsippsmattor under trädkronor som ännu bara bär en skir grönska är onekligen iögonfallande. Men det finns mycket mer att upptäcka i skogen - om man tittar nära...

Vitsippor i hasselskogen.

Blåsippan - kärt vårtecken i skogen.

Gulsippa

Harsyra i rönn

Humleblomster

Harsyra

Maskros förgyller åkerkanterna, om man tittar nära.

Ormbär - skogens giftiga juvel

Rödfibbla vid fotbollsplanen.

Strutbräken efter slagregn

Gullpudran - bäckravinernas guld.

Dubbel blåsippa

Kabbeleka - en av de första blommorna på våren.

Kardborre - taggig skönhet

Lungört - karaktärsväxt i Strömsbergsskogen

Matta av gulsippor i ravinen vid Mulleängen

Midsommarblomster eller skogsnäva.

Tandrot

Vågig praktmossa - karaktärsart i skogen

Bredkaveldun vid dammen.                                      Hasselhänge                                                              Strutbräken

Ormbunkar rullar ut sig.                                                                                   Vätteros snyltar på hassel.

Levermossor på lönn.

Strutbräken som marktäckare.

Långflikmossa, karaktärsart i naturskog.

Thujamossa

Fertila blad av strutbräken.

Ormbunkar på väg upp.

Vågig praktmossa.

Älgört vid dammen.