Kultur-

landskapet


Som framgår av kartan över naturreservatet utgörs detta till betydande del av åker och betesmark. Det är av stort värde att dessa delar av reservatet skyddas från exploatering och får leva vidare som ett öppet kulturlandskap.

Vårsådden tittar upp på åkern öster om dammen.

Det kuperade landskapet bjuder på fina utsiktsplatser.

Höstlig utsikt mot klockstapeln.

Nedre delen av Skinnersdalsvägen mot väster.

Vägen förbi gården upp mot björkridån mellan åkrarna.

Skyttagärdet i maj.

Vallskörd på Skyttagärdet.

Jättesälg på betesmarken vid Vassnöden.

Betesmark Vassnöden.

Betesmark Vassnöden. Södra delen.

Vallodling på Stora Östragärdet. Bokskogen i bakgrunden.

Skörd av ensilage nedanför bokskogen.

Utsikt med höstfärger.

Hästabetsvägen i juli.

Vårbruk pågår. I bakgrunden högen med slam från dammen.

Betesmark vid Vassnöden - norra delen mot söder.

Betesmark Vassnöden.

Betesmark Vassnöden. Det fuktiga mittpartiet.

Blommande äppelträd vid Vassnöden.

Hästabetsvägen i oktober.                                                                            Ståtliga lindar i kohagen vid gården.