Höstens färger avslöjar blandskogen.

Gran, tall, bok, lärk, ek, björk...

Ek i höstfärg

Vägen från åkrarna i norr i backen ned mot gården.

Från gårdsinfarten mot norr. Tidig höst...

Höstbjörk

... och senare höst.

Bkacken upp mot åkrarna i norr.                                                                           Blandlövskog med en mångfald i färger.

De röda färgerna har djupnat i bokskogen.

Rönn, lönn och björk vid åkerkanten öster om dammen.

Höst i bäcken.

Hästabetsvägen i riktning upp mot Himlagärdet.

Tidig höst på Hästabetsvägen.                                 Strömsbergsbäcken nedanför gården.

Gulnad björk vid norra parkeringen

Höst i bokskogen.                                                                                                Strömsbergsallén med "Krokodilträdet".                     

Körsbärsträdgården vid Vassnöden.