Andraklassare på Strömsbergsskolan

lär känna sitt närområde

Läsåret 2012/2013 fick klass 2 på Strömsbergsskolan jobba med ett spännande projekt. På köpet fick man gedigna kunskaper om den närmaste hembygdens historia.


- Det ingår i läroplanen att barnen ska lära känna närområdet, säger läraren Carina Stavander, som tillsammans med kollegan Anna Lindkvist och fritidspedagogen Lena Yngwe har väglett andraklassarna genom projektet. Och det är inga dåliga krav som läroplanen ställer. Eller vad sägs om sådana rubriker i planen som ”Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat”, ”Hemortens historia”, ”Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden”, ”Platser för religionsutövande”, ”Centrala samhällsfunktioner”, ”Yrken och verksamheter”.


Eleverna har botaniserat i Strömsbergsskogen, räknat trafiken på Herkulesvägen, gjort studiebesök i kyrkan och på Strömsbergs gård samt besökt skolmuseet på Ljungarumsskolan. Man har i de historiska studierna gått så långt tillbaka i tiden som till bronsåldern och den s.k. Sagaholmshögen, som låg på nuvarande Svevias område vid södra delen av Herkulesvägen.


- Vi hade faktiskt framme doktorsavhandlingen om Sagaholmshögen, men den ligger nog på en något för avancerad nivå för våra elever, säger Carina Stavander.


Lite mera lättsmält information av populärvetenskapligt slag har kunnat inhämtas ur Strömsbergsföreningens skrifter och den jubileums-DVD som togs fram härom året. Detta har varit tillgängligt studiematerial för de unga forskarna. 


Projektet har inte varit schemalagt, utan man har jobbat med det lite då och då. Det hela resulterade i en skärmutställning som kunde presenteras för föräldrar och allmänhet vid en vårfest på skolan en regndisig dag i maj 2013. Där kunde man bl.a. beskåda en modellkarta i stor skala över kyrkbyn, med små vimplar som markerade elevernas hem, byggda i frigolit.


Andraklassarna har verkligen åstadkommit ett imponerande arbete. Och från Strömsbergsföreningens sida noterar vi med glädje att vi får ett uppväxande släkte med känsla för närområdets historia, natur och kultur.


Meja Dahl framför modellen av kyrkbyn. Vi känner igen Hagas fotbollsplaner och den röda klockstapeln.

Noa Dahl och Theo Svensson visar upp konstverk av naturmaterial för Pernilla Svensson.

Ovan: Familjen Rotviker-Bexell tittar på naturkonstverk. Till höger visar Elias Sjöström bilder för sin pappa Magnus.

Tyra Silfverhjelm visar och berättar för mamma och lillbrorsan.