Mitten av 1900-talet...


...utgör en mellanperiod i Ljungarums historia. En brytningstid mellan gammalt och nytt. Odlingslandskapet och det månghundraåriga vägnätet är i stort sett intakt. Men på flygfältet i norr landar DC3:or och postflygplan. På Junestadion flockas den motorintresserade ungdomen, och i det framväxande villaområdet mellan Inre Ljungarumsvägen och Backgatan spirar det moderna förortslivet.


Här visar vi några bilder från denna tid, tagna på och  kring Backgatan av Frans och Bernt Johansson, om ej annat anges.


En DC3:a står startklar på flygfältet. Fotot är taget från Backenområdet mot nordväst. Här rullar idag mera lågtflygande farkoster fram på motorvägen. Bebyggelsen i bakgrunden är villaområdet Fridhem, idag ett område för industri och handel.

En flygbild från öster över Backen 1949. Till höger Backgatan och längst upp till vänster en snutt av Inre Ljungarumsvägen. Gatorna däremellan är nedtill von Essenvägen och längre upp Almvägen. Längre till höger och utanför bild är gamla flygfältet. Lite till vänster om bildens mitt ser man ett hus omgivet av en stor trädgård. Det är Annelund, bostad för smeden på Strömsbergs gård. Huset finns ännu kvar, i utbyggt skick, liksom den lilla smedjan som syns en bit hitom boningshuset. På andra sidan von Essenvägen kan vi som tredje hus mot höger se stugan Fällorna. Detta är Strömsbergs ”änkehus”, som enligt ett kontrakt från 1842 skulle bebos av ”Gamla Qvinnor och Enkor med minderåriga Barn”. Huset finns ännu kvar i moderniserat skick. (Foto: Oscar Bladh)

En flygbild mot norr över flygfältet och Backens villaområde 1963. I nederkanten ser vi kyrkan och kyrkskolan. De bebyggda gatorna på Backen är ännu så länge Hasselvägen, von Essenvägen, Almvägen och Backgatan. Flygfältet har formen av en glödlampa, och vi kan ana Junestadion i "sockeln" till vänster. Det blå området uppe till höger är Rocksjön.

En av prickarna närmast flygfältet på flygbilden är huset med nuvarande adress Backgatan 19. Fotot förmodligen taget på 1940-talet.

Till höger: Jönköpings gamla flygfält har inte försvunnit helt under bebyggelse och asfalt. Ett fragment längst i söder finns ännu kvar i "oförändrat" skick. Det gäller en vildvuxen gräsyta mellan nuvarande Herkulesvägen och villorna på Backenområdet. Här ser vi fältet - kanske lämpligt för modellflygning? - i riktning mot bullerplanket vid motorvägen i norr. (Foto 2014)


Stig Andersson visar upp sin nyputsade Citroèn utanför grinden till fastigheten någon gång på 1950-talet. Bilden till höger visar motsvarande vy - utan Citroèn - år 2010.


Tore Johansson sätter potatis för att förbättra gräsmattan. Ett uppspänt snöre garanterar raka fåror.

Signe Johansson tar igen sig i solgasset i trädgården på Backgatan.

En 50-talsidyll i grönområdet mellan villorna på Backgatan och flygfältet. På bilden syns bl.a. Siv Johansson. Fotot är taget mot nordost. Bilden till höger är tagen på samma plats 2010.

De flesta av 50-talsbilderna på denna sida har vi fått från Gösta Johansson som via släktingar har anknytning till Backenområdet. Fotografierna är tagna av Göstas pappa Frans och farbror Bernt. Gösta har själv en hemsida med fina äldre bilder från Jönköping:

gostas-jonkopingsbilder.se. Ett besök där kan rekommenderas. Detta gäller inte minst undersidan med material om Ljungarum och flygfältet.


Föga anade de unga camparna på 1950-talet att en bullervall mot en kommande motorväg skulle torna upp sig just på denna plats i framtiden. På bilden ser vi Helga, Gösta, Marianne och Anders ("Murre"), samtliga med efternamnet Johansson.

En intressant bild från slutet av 50-talet. Gösta Johansson väntar på bussen vid hållplatsen på Inre Ljungarumsvägen som låg ungefär där Backgatan mynnar ut. Åkrarna söder om vägen var då helt obebyggda. I bakgrunden till vänster igenkänner vi klockstapeln vid kyrkan. Fotot är taget av Göstas pappa Frans. Bilden nedan visar motsvarande vy 2014.

Här var det fart och fläkt med motorvrål och aromatiska bensinångor vid mitten av 1950-talet. Junestadion hette en motorbana som låg strax utanför flygfältet, på platsen för nuvarande Mårdskog & Lindqvist väster om Herkulesvägen. Här kördes speedway och - vilket är fallet på dessa bilder - stock-car, ett 50-talsfenomen där många gamla 30-talsbilar kördes till skrot. Enligt ett ögonvittne gästades banan en gång av den kände komikern Martin Ljung som också fick ratta en bil. Det bar sig inte bättre än att bilen välte, men herr Ljung fann på råd. Han klev ut ur fordonet och ställde sig och viftade med tummen för att få lift! Dessa foton är tagna av Paul Pettersson eller Tommy Petterzon.

Speedway på Junestadion den 16 oktober 1958. Här möter publikfavoriten Peter Craven sitt öde i semifinalen. Till vänster Rune Sörmander, därefter Aage Hansen och Craven som kom in som fyra. Foto: JP´s bildarkiv

En fordonshistorisk bild som tar oss tillbaka till 1930-talet. Bussen, en Volvo av 1936 års modell, tog passagerarna mellan Juneholm och Ljungarum via Bäckalyckan, Vindbron och flygfältet. Sträckan från sydväst till sydost via centrum kan kanske ses som en föregångare till nuvarande linje 3, Tokarp - Råslätt. Hur länge denna busslinje var i drift känner vi inte till.  Föraren på bilden är Sven Granstrand.