Kamelian

StrömsbergKameliaträdet på Strömsbergs gård planterades på sin plats år 1908 av trädgårdsodlaren Gustaf Ericson i Huskvarna. Över hundra år senare har kamelian i sitt växthus fått status som Ljungarums främsta turistattraktion.

Kamelian växer vilt i Östasiens bergsskogar. Trädet infördes i Europa på 1700-talet av den tjeckiske botanisten Georg Joseph Kamel. Carl von Linné namngav växten till Camellia Japonica efter denne forskare. På 1800-talet blev kamelian en populär prydnadsväxt bland andra exotiska växter i herrgårdarnas orangerier. Det är denna tradition som lever vidare med Strömsbergs kamelia. Under von Essens tid på Strömsberg lades blommorna ut som bordsdekoration vid fina middagar i januari/februari. Det är på vintern de rödvitspräckliga blommorna, helt utan doft, slår ut i full prakt.

Kamelian på Strömsberg är unik efter svenska förhållanden, då den är planterad i marken och inte i kruka. Den kan vara störst i Sverige. Trädet ägs av Jönköpings kommun och sköts av tekniska kontorets parkförvaltning och av närboende personer. Trädet kräver uppmärksamhet och skötsel med rätt temperatur. Beskärning ska helst ske varje år. Under blomningssäsongen efter nyår ordnas sedan senaste sekelskiftet offentlig visning, och många besökare återkommer varje år för att beundra de vackra blommorna.

Kameliaväxthuset gav inredningstrenden "shabby chic" ett ansikte långt innan någon hade hört uttrycket.
Kön ringlar långt vid en av de första kameliavisningarna i februari 2000.

Ovan: växthuset fotograferat 1995.
Byggnaden har på senare år höjts och fått nya glasväggar (och en mindre vildvuxen omgivning).