Strömsbergs Trädgårdar

Ett trädgårdsrum

för människor

Stiftelsen Strömsbergs Trädgårdar arrenderar ett cirka 5000 m2 stort område av den gamla hagmarken runt kameliaväxthuset på Strömsbergs gård.


Med detta markområde som utgångspunkt har stiftelsen fått hjälp av trädgårdsarkitekter, såväl frivillga krafter som inom Jönköpings kommun, för att ta fram hur trädgården skulle kunna se ut.


Utformningen har i hög grad inspirerats av hur rehabilteringsträdgården på Alnarp, vid Statens Lantbruksuniversitet utanför Lund, har utformats där olika rum i trädgården ska möjligöra olika typer av upplevelser av natur.


Dessutom har designen påverkats av hur den gamla trädgården såg ut. I slutet av 2000-talet genomförde Länsmuséet i Jönköping en antikvarisk utredning kring hur trädgårdsodlingen såg ut historiskt på Strömsberg. Då fick stiftelsen kännedom om hur gångar var placerade, vilka olika växter som växte var och hur fruktträdgården var utformad. Denna information använder sig stiftelsen också av när det gäller hur trädgården ska utformas.


Om du känner att du vill vara med och bidra finns det flera sätt. Du är välkommen med en planta, som kanske blivit över hemma i din egen trädgård, så bjuder vi på en vandring i vår trädgård och en kopp kaffe.


Kanske tycker du att det skulle vara roligt att finnas med bland dem som frivilligt vill hjälpa till att arbeta med att utveckla den gamla trädgården.


Varmt välkommen!