Hemsidan är under omarbetning

Informationen stämmer dock, även om en del blivit historia.


Gå med i Strömsbergsföreningen!

Ju fler som stöttar föreningen som medlemmar desto mer kan vi göra.


Swisha SEK 100:- till nr. 123 46 288 22 eller sätt in din medlemsavgift på föreningens bankgiro 882-2686. Ange namn och adress


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Levande Strömsberg!

Skogen fylls av kultur

Se filmen, klicka här


3/9 2023 igen!

10.30-14.45 kan du starta din vandring från Strömsbergs gård, Strömsbergsvägen i Ljungarum.

Välkommen till

Strömsbergsföreningen


Vi engagerar oss för:


* Naturreservatet Strömsberg


* Kulturmiljön kring Strömsbergs gård


* Samhällsfrågor rörande

Ljungarums kyrkby

Besök även föreningens andra hemsida www.stromsbergsskogen.se som innehåller material kopplat till ett stort antal skyltade platser i Strömsbergsskogen. Du når informationen direkt i skogen via QR-koder på skyltarna.


Gå även in på Strömsbergsföreningens öppna Facebooksida. Som medlem kan du göra inlägg med foto och text.

För alla som älskar kultur och natur arrangeras – Levande Strömsberg – en salig blandning av unika kulturupplevelser ute i Strömsbergs naturreservat. På minst 18 ställen utmed tre olika långa slingor i skogen sker korta föreställningar. Varje slinga har 6 stopp. Ett brett spektrum av upplevelser garanteras. Proffs och amatörer samsas. Specialskrivna teaterscener och musik på tema skog/natur/Strömsberg. Berättare av skilda slag. 

För att pandemianpassa och skapa intimitet går besökarna runt i skogen i mindre grupper med olika starttider. Ta med din fikakorg och fika under vandringen. Kläder efter väder.

 

Start vid entrén till Strömsbergs gård mellan 9:00 och 14:50 både lördag den 4 september och söndag den 5 september 2021.

 


 

Starten sker med 15 minuters mellanrum mellan varje grupp av besökare. 

 

Om du har möjlighet åk kollektivt, cykla eller gå till starten eftersom det finns begränsat med parkeringsmöjligheter.

 

Varmt välkomna!


Levande Strömsberg är en del av kultursatsningen Höstlöv 2021 tillsammans med Konstrundan, Poesifestivalen och Scenkonst Jönköping


Landart och smakprov på Subterranea på Mulleängen.


Samarbete med Haga IF, Svenska Kyrkan i Ljungarum, FläktWoods och Kristine Scoutkår.

Med stöd från Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, FläktWoods och Sparbanksstiftelsen Alfa

Den 4-5 september 2021 blev det äntligen av!

Sång och musik, dans och teater ute i Strömsbergsskogen!


Alléerna och almarna på Ljungarum

 


Strömsbergsföreningen anser att döda eller av almsjuka konstaterat smittade almar skall sågas ned och skickas för destruering omedelbart för att skydda förmodat friska almar i omgivningen. Särskilt gäller detta de döda almarna i den övre delen av Strömsbergsallén, som idag dessutom utgör en säkerhetsrisk.

 

Vi anser också att förmodat friska almar i vår närmiljö ska vaccineras, så att åtminstone några få almar kanske kan undgå den utrotning som hotar almarna i Sverige.

 

Tyvärr har tekniska kontoret i Jönköpings kommun valt att gå en annan väg.

 

Detta är bakgrunden:

 

Almarna har dött på grund av en svampsjukdom som sprids av en insekt, almsplintborren. Detta har gjort att almarna i Sverige finns på den så kallade rödlistans värsta kategori, akut hotad. Nästa steg är att almen betecknas som utdöd i Sverige.

 

När en alm drabbats av almsjuka finns ingen räddning. Det bästa sättet att skydda eventuellt kvarvarande almar är att ta bort de sjuka träden omedelbart. Friska almar däremot kan vaccineras för att klara sig mot almsjukan.

 

Hur ser man om en alm drabbats av almsjuka? Ett vanligt symptom är att grenar gulnar redan på sommaren. Men grenar kan gulna av andra orsaker, till exempel torkstress. För att vara mer säker att det verkligen är almsjuka kan man skicka misstänkta grenar på laboratorieanalys. Ytterligare ett annat sätt är att ta misstänkta grenar och klippa av grenen. I brottytan syns tydliga svarta ringar om trädet är drabbat.

 

Under hösten 2019 fick Strömsbergsföreningen information att Jönköpings kommun bedömt 4 almar i övre delen av Strömsbergsallén drabbats av almsjuka. Kommunen hade gjort sin bedömning endast genom att konstatera grenar med gula löv hos förmodat drabbade almar. Länsstyrelsen hade beviljat tillstånd för avverkningen av almarna. I föreningen ville vi vara säkra på att alla de utpekade almarna verkligen var smittade, eftersom vi inte såg de gulnande löv kommunen hänvisade till. För att förhindra att kommunen avverkade utan säkra bevis överklagade vi länsstyrelsens beslut till Mark- och mijödomstolen (MMD). Därefter skickade vi prover på almarna på labbtest och undersökte också almarna genom att kontrollera snittytorna på förmodat sjuka almar. Det visade sig att några av almarna var förmodat friska och några var sjuka vid denna tidpunkt. Vi kompletterade vår överklagan med att föreningen inte motsätter sig avverkning av konstaterat sjuka almar. Redan i februari 2020 föreslog också föreningen att kommunen skulle vaccinera de då förmodat friska almarna.

 

Tyvärr ansåg kommunen att en vaccination inte kunde komma ifråga av de förmodat friska almarna.

 

Den 24 juni 2020 gav MMD föreningen rätt i vår överklagan. För att få tillstånd att avverka räcker det inte det att bedöma almsjuka genom observation av några grenar med gula löv under sommaren. Kommunens tillstånd att avverka de begärda almarna drogs tillbaka.

 


Döda almar i Strömsbergsallén.


Under sommaren 2020 kunde vi konstatera att alla de fyra almarna som överklagats visat symptom på almsjuka. Vi skrev till kommunen och begärda att de skulle avverkas skyndsamt för att förhindra vidare smittspridning.

 

Tyvärr beslöt kommunen att låta de 4 nu döda almarna stå kvar längst upp i Strömsbergsallén. Istället överklagade kommunen den 8 juli MMDs beslut till nästa instans (mark- och miljööverdomstolen) och begärde att få tillstånd att avverka förmodat sjuka almar utan vetenskapliga bevis.

 

Den 30 oktober 2020 fick föreningen kännedom att kommunen beslutat avverka de sista kvarvarande 5 almarna i Strömsbergsallén. Tyvärr hade almsjukan spritt sig under sommaren även till dessa almar. Möjligen kan en alm fortfarande vara frisk.

 

Föreningen har aldrig motsatt sig avverkning av sjuka almar, tvärtom har vi vid flera tillfällen uppmanat kommunen att ta ner konstaterat sjuka träd. Detta har inte hänt och föreningen befarar att smittade almar som fått stå kvar medverkat till att almsjukan spridit sig bland kvarvarande almar.

 

Föreningen anser också de smittade almarna över tid kan vara en säkerhetsrisk. I kommunens nya begäran om avverkning av de sista kvarvarande 5 almarna i Strömsbergsallén anges säkerhetsrisken som ett argument vid sidan av förmodad almsjuka. Därför blir det märkligt att kommunen inte agerar på föreningens uppmaning att ta ner de först drabbade träden längst upp i allén. Dessa utgör som föreningen ser det en mer akut säkerhetsrisk.

 

Föreningen har under flera tillfällen efterfrågat möten med ansvariga tjänstemän på tekniska kontoret för att diskutera hur vi tillsammans kan skydda och bevara Strömsbergsallén och allén vid Herkulesvägen. Tyvärr har inte tjänstemännen velat tala med oss.

 

Föreningen är alltid villig att tala med tjänstemännen på tekniska kontoret. Vi kan tycka olika, men där vi har en samsyn borde vi kunna samarbeta. 

 

Lars Hartvigson

ordförande

Julmarknaden?

Coronapandemin har satt käppar i hjulet och avbrutit en 25-årig tradition som rullat på under 25 år - ett kvarts sekel! År 2021 blir det ingen julmarknad. Men givetvis hoppas vi någon gång kunna återkomma med Lucia, tomte och välfyllda marknadsbord... Speciellt om vi får hjälp med att ställa upp ett gäng som vill ta ansvar för det praktiska. Nya krafter behövs.


Klicka gärna här för att ta del av ett fotogalleri från tidigare års marknader.

Ljungarum är platsen för ett unikt bronsåldersfynd!


Se mer på länsmuseet


Sagaholmshögen fanns på platsen för Svevias anläggning vid södra delen av nuvarande Herkulesvägen. Här till vänster på foto från 1927. I början av 1970-talet krävde samhällets utveckling att högen schaktades bort. Och det var då som det verkligt intressanta innehållet i högen avslöjades...

Lilla Mulleplatsen

Exempel på Strömsbergsföreningens initiativ för skogen


Med träget arbete av Strömsnergsföreningen och bistånd i form av material från kommunen, har en denna grill- och viloplats med bänkar och eldstad skapats i skogspartiet norr om Ekobyn. Du hittar bekvämt dit via stigen som går ner i slänten från cykelvägen vid Ärtlandet/kraftledningsgatan.Äppelbladet vid Igelkottsvägen


Några bilder från träff med inflyttade från andra länder som Strömsbergsföreningen tillsammans med Haga och Svenska kyrkan vill ge stöd att hitta in i det svenska samhället.

Åke Svensson, Haga IF, värvar hugade fotbollsspelare - och faktiskt med gott resultat, verkar det som.


Martha Wägeus, Strömsbergsföreningen, presenterar stadsdelen med omgivningar och förklarar bl.a. att det inte finns farliga vargar och björnar i skogen.

Träffen avslutades med en guidad vandring runt gårdsområdet och dammen.

Äppelbladet 3 vid Igelkottsvägen.


Utflykt till Allmogegården i Tolarp

 

Strömsbergsföreningens utflykt till Tolarp i närheten av Skärstad den 17 augusti 2019 lockade ett 25-tal deltagare.

 

Jorden ska brukas av alla…

På Allmogegården Tolarp har jorden brukats under århundraden. Under 1950-talet blev gården olönsam i och med olika jordbruksreformer. Gamla ekar avverkades. Gran planterades på ängarna där kor och hästar betat samt där säd och rotfrukter odlats.

 

Nu har Maria och Bengt, vilka driver lantbruket, under årtionden arbetat med att återställa gården som den såg ut före 1950-talet. Det är viktigt för dem att bruka gården på ett hållbart sätt. De berättar under Strömsbergsföreningens studiebesök att det går att leva på de grödor som en liten gård kan bidra med. 75 procent av all världens livsmedel kommer de från de små jordbruken, berättar Maria. Nu odlas gamla sädesorter som t ex midsommarråg, rot- och grönsaker. På gården finns även kor, hästar, får, grisar, höns, ankor, bin och en sällskapliga gårdshunden Zita samt katter.

 

För att föra kunskaperna vidare tar man emot volontärer och har ett samarbete med Mullsjö Folkhögskolas ettåriga Småbrukarlinje - Självhushållning och hållbar livsstil. Fokus är inriktat på livskvalité och en livsstil som är hållbar. På gården har det funnits volontärer från bl a Australien. Runt 20 volontärer finns alltid på gården och de stannar minst en månad.

 

Varje volontär eller studerande från folkhögskolan har en egen kolonilott där man får tillfälle att omsätta sina kunskaper i att odla rotfrukter och grönsaker.

 

Som stadsbo blir man lite avundsjuk. Här sitter man och bläddrar i livsmedelsaffärernas reklamblad med utbud av matvaror.  På Allmogegården i Tolarp finns alla livsmedel som behövs för att vara självförsörjande. Det som måste köpas är kaffe och salt.

 

Studiebesöket på Allmogegården var mycket givande. Bengt, Maria och volontären Mattias är fantastiska med att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

 

Utflykten avslutades med fika på Flättinge Gårdscafé i Skärstad. Tre systrar driver sedan några år ett café på familjegården. Ett trevligt näringsställe som vi gärna rekommenderar.

 

Här finns mera om Allmogegården i Tolarp;

http://www.allmogegarden.se

 

Allmogegården ligger vackert i ett kuperat landskap. Hur verksamheten bedrivs fick utflyktsdeltagarna veta under den intressanta guidningen. Nedan ett smakprov på de odlade grödorna och gårdens fyrbenta innebyggare.

Hitta till hemsidans bildskatt!


Innehållet på hemsidan med olika underavdelningar uppdateras med nytillkomna bilder och annan information. Det kan alltså vara läge att då och då titta igenom sidorna för att upptäcka nytt intressant material. Här visar vi två bilder från tidigt 1970-tal som vi fått från Gunnar Roos. Dörren till det för länge sedan rivna mejeriet vid Strömsbergs gård (kan vara från mitten av 1700-talet) och utsikten från bokskogen mot kyrkskolan och den f.d. lärarbostaden. Mer information om bilderna finns på undersidan Bildgalleri/lokalhistoria/Strömsbergs gård.

Håll koll på uppdateringar!


Hemsidan upptateras då och då med text och bildmaterial på de olika undersidorna. Det kan vara läge att ibland titta igenom sidorna, även om du besökt dem tidigare.Våra återkommande offentliga aktiviteter

1

2

3

Julmarknad

Lördagen före Lucia varje år anordnar vi gammaldags julmarknad vid Strömsbergs gård i södra Jönköping


Vandringar och utflykter

Vi anordnar vandringar bl a i vår unika skog Strömsbergsskogen. Se information på vår hemsida och våra anslagstavlor om kommande aktiviteter.

Arbetsdagar

Ett par lördagförmiddagar per år har vi arbetsdagar för att förbättra ljungarumsbornas närmiljö. Vi välkomnar självklart alla intresserade att hjälpa till.