Strömsbergsföreningen

Föreningen för alla ljungarumsbor


Välkommen till

Strömsbergsföreningen


Vi engagerar oss för:


* Naturreservatet Strömsberg


* Kulturmiljön kring Strömsbergs gård


* Samhällsfrågor rörande

Ljungarums kyrkby

Besök även föreningens andra hemsida www.stromsbergsskogen.se som innehåller material kopplat till ett stort antal platser i strömsbergsskogen. Platser som försågs med informationsskyltar under 2018. Här får du tips att planera och genomföra egna "temapromenader" i skogen och kring Strömsbergs gård.Gå även in på Strömsbergsföreningens öppna Facebooksida. Som medlem kan du göra inlägg med foto och text.

En vårvandring i kulturmiljön

En bild från Gudmundsgillets vandring på gårdsområdet den 25 april. Bo E Karlsson informerar om herrgårdens historia vid bron framför infarten till gården.

Notera följande i din kalender:

Lördag 19 oktober, kl. 10.00


Trädens tysta språk

Egentligen berättar träden själva vad de heter, varför de ser ut som de gör och varför de växer just där de är. På den här vandringen tittar vi närmare på trädens egen berättelse och klarar ut vem som är vem. Vi strövar runt i nedre delen av skogen och fikar vid scoutplatsen. Martha Wägéus guidar. Ta med fika. Kläder efter väder.


Samling på Norra parkeringen.

En ny broschyr med karta och förslag på "temapromenader" har tagits fram i samarbete mellan Strömsbergsföreningen och kommunen.


Till vänster och höger: Föreningens ordförande Lars Hartvigson respektive

kommunekolog Dag Fredriksson i berättartagen.Årsmöte 2019


Några bilder från Strömsbergsföreningens årsmöte i S:t Olofsgården den 27 mars. De närvarande medlemmarna fick en presentation av det gångna årets aktiviteter, som bl.a. har bestått av en uppskyltning av 26 intressanta platser i Strömsbergsterrängen. Dessa har indelats utifrån tre teman: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför. Nya kartor och informationsbroschyrer har tagits fram.


Vidare har föreningen haft god hjälp av en praktikant som under året varit verksam med gallring i skogen och underhåll av vandringsleder med mera. Ett ännu pågående projekt består i att i samverkan med kyrkan och andra lokala föreningar göra stadsdelen förberedd för den inflyttning av flyktingar med uppehållstillstånd som senare i år kommer att ske i två nybyggda hus vid Igelkottsvägen.


Lars Hartvigson omvaldes som föreningens ordförande. Till styrelseledamöter i två år omvaldes Per Bergström, Mats Ottosson och Anders Wredenberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Ingrid Boberg.


Inbjuden gäst på årsmötet var kommunekolog Dag Fredriksson, som informerade om den nya skötselplanen för naturreservatet Strömsberg. En plan som fastställdes av kommunfullmäktige strax före jul 2018. Därmed var ett mångårigt arbete till ända, och äntligen har naturreservatet fått en skötselplan som förbjuder skogsbruk, och skyddar skogens natur- och friluftsvärden!


Och som traditionen bjuder fick årsmötesbesökarna festa på kaffe med ostkaka!

Håll koll på uppdateringar!


Innehållet på hemsidan med olika underavdelningar uppdateras med nytillkomna bilder och annan information. Det kan alltså vara läge att då och då titta igenom sidorna för att upptäcka nytt intressant material. Här visar vi två bilder från tidigt 1970-tal som vi fått från Gunnar Roos. Dörren till det för länge sedan rivna mejeriet vid Strömsbergs gård (kan vara från mitten av 1700-talet) och utsikten från bokskogen mot kyrkskolan och den f.d. lärarbostaden. Mer information om bilderna finns på undersidan Bildgalleri/lokalhistoria/Strömsbergs gård.

Välbesökt informationsmöte om nybygget på Igelkottsvägen


De börjar torna upp sig mot skyn, de två trevåningshusen på den gamla kiosktomten vid Igelkottsvägen. Till hösten 2019 ska de 22 lägenheterna vara klara för inflyttning, och de nya Ljungarumsborna kommer att vara flyktingar som fått uppehållstillstånd i landet.


Ett sådant här nytillskott i stadsdelen väcker frågor och kanske tveksamhet. Andra ser möjligheter. Informationen från kommunen till de närboende har väl varit... sisådär. Den 5 februari hölls ett informationsmöte på S:t Olofsgården. Bakom inbjudan stod Svenska kyrkan i Ljungarum, Strömsbergsföreningen och IF Haga.


Det var en välbesökt tillställning; några fick nöja sig med ståplats. Och det blev ett möte i god anda som nog rätade ut en del frågetecken. Detta tack vare i förväg inskickade frågor från Ljungarumsborna och en väl förberedd "svarspanel" med kommunalråd och andra representanter från kommunen och föreningar. Därtill en ambition hos mötesledningen att lyfta fram alla aspekter på nybygget och den förväntade inflyttningen till hösten.

 

Några glimtar från mötet: Liam Tran från tekniska kontoret redogjorde för husens utformning och fick svara på frågor om hur bygget kan komma att påverka parkeringsplatserna på gatan. En frågeställare befarade att en hög koncentration av flyktingar kan resultera i ett ”minigetto” och förordade en blandning av flyktingar och medborgare i husen. Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson medgav att en blandning av olika boendekategorier i bostadsområdena är önskvärd, men att läget på bostadsbyggnadsfronten inte alltid möjliggör det. Att just dessa nybyggen med 22 lägenheter skulle medföra ett minigetto höll hon inte med om. Detta är Ljungarum, framhöll hon.


Åke Svensson från IF Haga drog ner applåder med sin skildring av hur klubben redan varit igång med fotbollsaktiviteter med bara unga afghaner i laget (en målvakt och tio anfallsspelare). Martha Wägéus från Strömsbergsföreningen förutskickade att det kommer att ordnas guidningar i den vackra Strömsbergsskogen. Att informera om att det varken finns farliga lejon eller krokodiler i den svenska naturen kan vara en nog så viktig åtgärd för integrationen i det nya landet.

Ritning som visar hur de båda byggnaderna kommer att se ut.

Mötesledaren Erik Lindfelt lotsade oss smidigt genom programmet och höll koll på att talarna inte överskred tilldelad tidsram.

Nybygget vid Igelkottsvägen i januari 2019.

Och så här såg det ut på platsen år 2000. Telefonhytt, kiosk/närbutik och damfriseringen Salong Charmette. Serviceinrättningar som bommade igen och försvann under åren som följde.

Det händer saker i och vid Strömsbergsdammen...


... på vintern 2019! Dammen har sedan den omfattande muddringen 2007 blivit alltmer igenfylld av slam från de båda tillflödena. En tråkig utveckling som nu åtgärdas genom en ny muddring som kommunen kommit igång med i slutet av januari. Det gäller "kanalen" öster om den vassbevuxna ön, och området norr om bron. Bilden till höger visar de igenslammade partierna, fotograferade från bron, sedan vattenståndet i dammen sänktes i höstas.

Den uppmärksamme flanören på området har också kunnat konstatera att huset på västra sidan om dammfästet har skattat åt förgängelsen. Ett nybygge är på gång, och vi håller tummarna för att det ska bli något som smälter in i miljön!

På vårvintern 2019 kunde Strömsbergsdammens befjädrade invånare liksom flanerande ljungarumsbor glädja sig åt en nymuddrad damm. Här fotograferad från den lilla sandstranden. De upptagna massorna, som finns utlagda öster och söder om dammen, ser lite tråkiga ut men kommer snart att grönska.

Du har säkert sett dem...

... om du varit ute i Strömsbergsskogen det senaste året, de uppsatta skyltarna i skogen och i gårdsmiljön som informerar om intressanta platser i naturen och/eller om områdets historia. Det var under våren 2018 som föreningen tillverkade dessa skyltar, totalt 26 stycken, och satte dem på plats. Platserna har valts ut med avseende på tre olika tema: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför. På skyltarna finns QR-koder som länkar till webbsidan stromsbergsskogen.se som ger ytterligare information. Med de röda och gula vandringslederna som bas kan olika temapromenader i skogen komponeras.


T.v.: Mats Ottosson, Ralf Eriksson och Per Bergström vid skylten som markerar skogens största lind.


T.h.: Skylten som visar vägen till "Runtombranten". I bakgrunden ser vi en rad aspar som en gång i tiden planterades för att bli tändstickor.

Håll koll på uppdateringar!


Hemsidan upptateras då och då med text och bildmaterial på de olika undersidorna. Det kan vara läge att ibland titta igenom sidorna, även om du besökt dem tidigare.Våra återkommande offentliga aktiviteter

1

2

3

Julmarknad

Lördagen före Lucia varje år anordnar vi gammaldags julmarknad vid Strömsbergs gård i södra Jönköping


Vandringar och utflykter

Vi anordnar vandringar bl a i vår unika skog Strömsbergsskogen. Se information på vår hemsida och våra anslagstavlor om kommande aktiviteter.

Arbetsdagar

Ett par lördagförmiddagar per år har vi arbetsdagar för att förbättra ljungarumsbornas närmiljö. Vi välkomnar självklart alla intresserade att hjälpa till.

Verksamheten bedrivs med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.