Strömsbergsföreningen

Föreningen för alla ljungarumsbor

 

Välkommen till

Strömsbergsföreningen

 

Vi engagerar oss för:

 

* Naturreservatet Strömsberg

 

* Kulturmiljön kring Strömsbergs gård

 

* Samhällsfrågor rörande

Ljungarums kyrkby

Gå även in på Strömsbergsföreningens öppna Facebooksida. Som medlem kan du göra inlägg med foto och text.

Äta av naturen - Vad bjuder Strömsbergsskogen på?

 

Tisdag 14 augusti, kl. 18.00

 

Martha Wägéus guidar.

Samling vid södra parkeringen, Skinnersdalsvägen.

Surt, sa räven om rönnbären.

Men kanske går de att äta, när allt kommer omkring?

Välkommen på

Sensommarutflykt för medlemmar till Gunillaberg

 

Lördag 18 augusti

 

Föreningen bjuder på inträde och fika. Anmälan senast 10 augusti till Barbro Falk, sms-a eller ring till 070-892 78 11.

 

Samling för samåkning på Hagas parkering kl. 10.30.

Gunillabergs säteri i närheten av Bottnaryd uppfördes av dåvarande landshövdingen i Jönköpingsblän Johan Printz på 1660-talet. Gården ägs sedan 2008 av blomsterkonstnären Tage Andersen som utvecklat herrgårdsparken till en spektakulär konstträdgård

Du har kanske redan sett dem...

 

... de nyligen uppsatta skyltarna i Strömsbergsskogen och i gårdsmiljön som informerar om intressanta platser i naturen och/eller om områdets historia. Under förliden vår har en arbetsstyrka från Strömsbergsföreningen tillverkat dessa skyltar och sett till att de kommit på plats. Mer om detta finns att läsa i nedanstående reportage från årsmötet.

 

Ett antal av platserna besöktes vid en guidad vandring "Nya pärlor i Strömsbergsskogen" den 14 juni.

 

T.v.: Mats Ottosson, Ralf Eriksson och Per Bergström vid skylten som markerar skogens största lind.

 

T.h.: Skylten som visar vägen till "Runtombranten". I bakgrunden ser vi en rad aspar som en gång i tiden planterades för att bli tändstickor.

26 nya skyltar i Strömsbergsterrängen…

 

… blir bl.a. resultatet av ett pågående informationsprojekt som Strömsbergsföreningen arbetat med sedan hösten 2017. Detta fick besökarna på föreningens årsmöte den 28 mars information om vid en presentation av styrelseledamoten Per Bergström.

 

26 intressanta platser har indelats utifrån tre teman: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför. Platserna är så finurligt placerade, att man med de befintliga gula och röda vandringslederna som grund kan komponera en egen temavandring i skogen. Platserna kommer att markeras med skyltar med bild- och textinformation samt QR-koder som länkar till den nya hemsidan stromsbergsskogen.se, där det finns ytterligare information om platserna. Dessutom kommer nya kartor och informationsbroschyrer att tas fram. I projektet har deltagit kommunens stadsbyggnadskontor och mediestudenter från Högskolan i Jönköping.

 

Vidare lämnades vid årsmötet information om den planerade nybyggnation på fastigheten Äppelbladet 3 (”gamla kiosken”) vid Igelkottsvägen. Två trevåningshus ska vara inflyttningsklara 2019. Initialt är lägenheterna avsedda för invandrare som fått uppehållstillstånd. Ingrid Boberg i styrelsen framhöll vikten av att föreningar och kyrkan samverkar för att de nyinflyttade ska känna sig välkomna.

 

Andra som också ska känna sig välkomna är de två nyinvalda styrelseledamöterna Jessica Bertilsson och Jörgen Engqvist. Som avslutning på årsmötet – efter traditionell fika med kaffe och ostkaka - visade Martha Wägéus och Curt Guwallius vackra och inspirerande fotografier på svampar och andra märkliga naturföremål i Strömsbergsskogen.

 

Två hus med detta utseende kommer inom kort att börja byggas på den tomma tomten vid Igelkottsvägen där det tidigare fanns en kiosk och en damfrisering.

En av de nya skyltarna som till våren/sommaren kommer att sättas ut i Strömsbergsskogen. "Älgfiket" vid hörnet av Bommeråsgärdet.

 

 

 

Nedan: Martha Wägéus i färd med bildvisning på årsmötet den 28 mars.

Kommande aktiviteter 2018:

 

 

Tisdag 14 augusti, kl. 18:00

Äta av naturen - Vad bjuder Strömsbergsskogen på?

Martha Wägéus guidar.

Samling vid södra parkeringen, Skinnersdalsvägen.

 

 

Lördag 18 augusti, kl. 10.30

Sensommarutflykt för medlemmar till Gunillaberg

Föreningen bjuder på inträde och fika. Anmälan senast 10 augusti till Barbro Falk, sms-a eller ring till 070-892 78 11.

Samling för samåkning på Hagas parkering kl. 10.30.

 

 

 

Tisdag 14 augusti, kl. 18:00

Äta av naturen - Vad bjuder Strömsbergsskogen på?

Martha Wägéus guidar.

Samling vid södra parkeringen, Skinnersdalsvägen.

Håll koll på uppdateringar!

 

Hemsidan upptateras då och då med text och bildmaterial på de olika undersidorna. Det kan vara läge att ibland titta igenom sidorna, även om du besökt dem tidigare.

 

 

Våra återkommande offentliga aktiviteter

1

2

3

Julmarknad

Lördagen före Lucia varje år anordnar vi gammaldags julmarknad vid Strömsbergs gård i södra Jönköping

 

Vandringar och utflykter

Vi anordnar vandringar bl a i vår unika skog Strömsbergsskogen. Se information på vår hemsida och våra anslagstavlor om kommande aktiviteter.

Arbetsdagar

Ett par lördagförmiddagar per år har vi arbetsdagar för att förbättra ljungarumsbornas närmiljö. Vi välkomnar självklart alla intresserade att hjälpa till.

Verksamheten bedrivs med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.