Stiftelsens trädgårdsarbete vid kameliaväxthuset är sedan 2015 vilande. För närvarande (2016) pågår ett planeringsarbete som syftar till att i samverkan med kommunen återuppta verksamheten.

Strömsbergs Trädgårdar

Strömsbergs Trädgårdar har sedan 2011 tagit en allt tydligare form och under växtsäsongen kan du handla ekologiskt.

Doft av lavendel och rosor gör det gott att leva

Att skapa

gör att det växer

Stiftelsen Strömsbergs Trädgårdar bildades 2005 på ett initiativ av Strömsbergsföreningen.


Syftet med stiftelsen är att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön på Strömsbergs gård.


Sedan många hundra år tillbaka i tiden har Strömsbergs gård varit en plats för trädgårdsodling. Gamla dokument visar att gården varit en viktig producent av frukt- och grönsaker för jönköpingsborna.


Under slutet av 2000-talet genomförde länsmuseet en antikvarisk utredning som beskrev hur trädgårdsodlingarna såg ut historiskt och gav sitt stöd till stiftelsens planer på att återuppta trädgårdstraditionen på Strömsberg, om än i liten skala.


Jönköpings kommun medverkade och tog fram en plan för hur en trädgård på Strömsberg skulle kunna utformas och inspirerade av denna plan har trädgården nu börjat ta form.


2011 ingick stiftelsen ett avtal med Arbetsförmedlingen och genom arbete utfört av personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillsammans med en anställd arbetsledare har trädgåren runt kameliaväxthuset på Strömsbergs gård vuxit till och allt fler besökare hittar dit.