Strömsbergsföreningen

Föreningen för alla ljungarumsbor

Skrifter och filmer

Torp i Ljungarum

Ett litet häfte som minner om en svunnen landsbygd med torp och gårdar, där bostadsbebyggelse och industriområden nu breder ut sig. Häftet är en bra hjälp för den som vill leta upp de torpskyltar som föreningen satt ut i terrängen. 20:-

2001

 

Tre bildberättelser från Ljungarum

Strömsbergsföreningen tog till sitt 25-årsjubileum 2010 fram en DVD som berättar om Ljungarums historia och utveckling med fokus på 1900-talet. Här ses hur Jönköpings gamla flygfält förvandlades till ett handels- och industriområde. DVD:n innehåller även ett TV-reportage om Strömsbergsskogen från 1980-talet. 80:-

2010, ny upplaga 2012

Vi säljer några skrifter/filmer med anknytning till vår del av staden. Vi säljer dem vid de offentliga arrangemang vi anordnar. Kontakta styrelsen om du vill köpa vid något annat tillfälle.

Ett rikt illustrerat häfte som lyfter fram naturvärdena i Strömsbergsskogen och förklarar dess utveckling från betesmark till dagens artrika lövskog.

 

Text av Martha Wägéus. Framtaget i samarbete med Jönköpings kommun. 40:-

1999

 

 

 

 

Ljungarumsbilder 1995-96

 

 

En tidsbild från Ljungarum vid mitten av 1990-talet. Den svartvita fotodokumentationen av människor och miljöer ökar i värde allteftersom åren går.

 

Text och foto: Per Sjöblom. 30:-

1996

 

 

 

Strömsberg - från hage till skog