Levermossor på lönn.

Strutbräken som marktäckare.

Fertila blad av strutbräken.

Strömsbergsföreningen

Föreningen för alla ljungarumsbor


Vårens vitsippsmattor under trädkronor som ännu bara bär en skir grönska är onekligen iögonfallande. Men det finns mycket mer att upptäcka i skogen - om man tittar nära...

Vitsippor i hasselskogen.

Blåsippan - kärt vårtecken i skogen.

Gulsippa

Harsyra i rönn

Humleblomster

Harsyra

Maskros förgyller åkerkanterna, om man tittar nära.

Ormbär - skogens giftiga juvel

Rödfibbla vid fotbollsplanen.

Strutbräken efter slagregn

Gullpudran - bäckravinernas guld.

Dubbel blåsippa

Kabbeleka - en av de första blommorna på våren.

Kardborre - taggig skönhet

Lungört - karaktärsväxt i Strömsbergsskogen

Matta av gulsippor i ravinen vid Mulleängen

Midsommarblomster eller skogsnäva.

Tandrot

Vågig praktmossa - karaktärsart i skogen

Bredkaveldun vid dammen.                                      Hasselhänge                                                              Strutbräken

Ormbunkar rullar ut sig.                                                                                   Vätteros snyltar på hassel.

Långflikmossa, karaktärsart i naturskog.

Thujamossa

Ormbunkar på väg upp.

Vågig praktmossa.

Älgört vid dammen.